תקנון אתר ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר dott.gallery   (להלן: "האתר" / "dott.") שהינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת פריטי אמנות בתחום עיצוב הבית, המוצרים בעיצובו ובבעלותו של האתר ומיוצרים בישראל.

המעוניין לבצע הזמנות מהאתר (להלן: "לקוח") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר  (תקנון זה) ומסכים להוראותיו. במידה ואין הלקוח מסכים לתקנון האתר, הוא מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

הפריטים המוצעים למכירה הינם פריטי אמנות מתחומים שונים בהם צילום, ציור, אילוסטרציות, פיסול ועוד.

 

תשלום, החזרים וביטול עסקאות:

כל המחירים באתר כוללים מע"מ אלא אם צוין אחרת.

הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

dott. איננה מתחייבת להחזיק מלאים של כל הדגמים ו/או התמונות שבאתר. הפקת היצירות מבוצעת על פי דרישה ורכישה בלבד, ועל כן, באחריותו המלאה של הלקוח לוודא כי כל פרטי ההזמנה נכונים בהתאם למוצר אותו ירצה לרכוש בטרם הקניה.
ביטול עסקאות ייעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). לתשומת הלב, דרישה לביטול עסקאות לאחר שלב עיבוד הקבצים טרם הדפסתם ו/או תחילת יצירת העבודה שנרכשה, לא תאושר. בכל מקרה, כל בקשה לשינוי/ביטול תיעשה באמצעות פניה במייל info@dott.gallery. החלפות, החזרות או ביטול עסקה לא יאושרו אלא אם כן התקבל אישור מפורש על כך מהאתר ללקוח.

על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שרכש על פי רשימות המחשב של האתר, על הלקוח לפנות ל-dott. באמצעות דוא"ל ו/או טלפון בתוך 48 שעות מקבלת המוצר. ככל שיוחלט על ידי האתר והנהלתו, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי המוצר אכן נמסר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, על פי בחירת הלקוח.

 

dott. שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע הלקוח, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

  • אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.
  • אם יתגלה כי נפלה טעות בין במחיר המוצר לבין תיאור המוצר באתר.
  • אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של הלקוח.
  • בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה, המזמין ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין;
    - הלקוח מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;
    - הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו; אם לפי דעת האתר, בכוונת המזמין לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה, המזמין מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו.
    - במקרה של כח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני, מצבי חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות.

בנסיבות כאמור, רשאי האתר לבטל את העסקה או להציע ללקוח פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות הביטול. במקרה של ביטול עסקה כאמור, dott. לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין או לצד שלישי לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. 

הלקוח יודע ומאשר כי על אף שקיימים פריטים באתר המוצעים למכירה כאחד מסוגם, באופן זה שלא ימכרו שני פריטים מאותו הסוג, הרי שקיימת אפשרות כי פריט המופיע באתר כבר נרכש ו/או הוזמן על ידי לקוח אחר והדבר טרם עודכן באתר. הלקוח מאשר כי מובן לו שבנסיבות שכאלה האתר לא יספק את הפריט ללקוח  ו/או הלקוח האחר בזמן, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר בקשר עם כך.
הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה באתר באופן תקין או בכל דרך אחרת.

האתר רשאי להציע מבצעים, הטבות והנחות ורשאי בכל עת להפסיקם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת לכך.

 

משלוח וזמני אספקה

מועד קבלת היצירה ע"י הלקוח הינו עד 21 ימי עסקים ממועד אישור העסקה ע"י האתר ואישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בין האתר לבין חברות הסליקה. למען הסר ספק, ימי עסקים אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג, חג וחול המועד. יחד עם זאת, האתר ייעשה כל שביכולתו להעברת היצירה/ות אל הלקוח לכתובת שנרשמה ע"י הלקוח באתר בעת הרכישה, באופן המהיר והמקצועי ביותר.

dott. איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.
עלות המשלוח הינה על חשבון הלקוח אלא אם כן נכתב במפורש אחרת בהזמנה. למזמין האפשרות לאסוף את היצירות באופן עצמאי מכתובת שתימסר לו על ידי dott. וזאת ללא כל עלות.

 

הפקת המוצרים, שימוש ואחריות

התמונות וההדמיות באתר הינן להמחשה בלבד. הנהלת האתר עושה את מירב המאמצים להציג תמונה מדויקת ומציאותית של המוצרים ככל הניתן, אין לראות בתמונות ובהדמיות המוצרים באתר ייצוג זהה למציאות. מסיבות טכניות, תיתכן סטיית צבע בין הנראה במסכים שונים וצבעי ההדפסה בפועל. הבדלים אלה נובעים מאיכות המסך של הלקוח, כיול והבדלים טכניים נוספים. האתר עושה את מירב המאמצים על מנת לספק מוצר מדוייק ואיכותי ככל הניתן אך מובהר ומוסכם כי לא יתאפשרו החלפות כתוצאה של סטיית צבע/מרקם.

המידות המוצעות באתר מתייחסות לכל היצירה במלואה (ביצירות ממוסגרות, המידה כוללת את המסגרת ושוליים לבנים במידה וקיימים בהזמנה). תיתכן סטייה של עד 5 ס"מ בגודל היצירה בעקבות שינוי פרופורציה בין יצירה ליצירה.

dott. אינה אחראית לכל נזק שיגרם בשל שימוש במוצריה (לדוגמא: נפילה שנובעת מתלייה לא תקינה, פציעה שתיגרם במגע עם המוצרים). האחריות על השימוש במוצר ואחזקתו הינה באחריות הלקוח בלבד ולא תהיה ללקוח כל טענה או דרישה כלפי האתר בעקבות נזק כלשהו שיגרם.

בנוסף, dott. אינה אחראית לכל פגם במוצר שיגרם כתוצאה משימוש לא נכון (לדוגמא: תליית היצירות במקום בו הן נחשפות לשמש ישירה או תנאי אקלים קשים) וכן שימוש לא נכון ביצירה ואופן הצגתה בחלל (לדוגמא: תליה שאיננה מווי התליה המקוריים). הטיפול ותחזוקת היצירות הינה באחריות הלקוח בלבד, יש לעקוב אחר הוראות השימוש המצורפות בכרטיס תעודת המקוריות בגב היצירה. כל טענה בגין נזק או פגם שנגרמו כתוצאה מאי הקפדה על אופן השימוש הנכון ביצירה לא תתקבל.

 

פרטיות ואבטחה

אתר זה מבוסס על פלטפורמת שופיפיי Shopify))  המספקת לאתר את שירות בניית העמודים הרלוונטיים המאפשרים ל- dott. למכור את מוצריה ולספק את שירותיה. המידע הנמסר ע"י הלקוח מאובטח ע"י אחסון הנתונים ומאגריה של שופיפיי. שופיפיי עומדת בתקנים קפדניים ומחמירים ביותר של אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי, תקן PCI רמה 1.
האתר אינו אוגר מספרי כרטיס אשראי. שמירת מספרי האשראי הינו באחריות כל לקוח בהתאם להגדרות הדפדפן בו הוא משתמש. האתר משתמש בתקני אבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל הניתן על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו.

למידע נוסף ניתן לקרוא את מדיניות שופיפיי כאן:  https://www.shopify.com/legal/terms .

ואת מדיניות הפרטיות: https://www.shopify.com/legal/privacy.

נותני שירות צד ג' לאתר dott., יעשו שימוש במידע האישי שניתן להם אך ורק על מנת לספק את השירותים עליהם התחייבה dott.. יש לציין שלעיתים לנותני שירות אלה תקנות ונהלי שימוש ופרטיות משלהם. במקרים כאלו אנו ממליצים ללקוחות האתר לפנות אליהם ולהתעדכן במדיניותם. חשוב לציין – כי ישנם נותני שירות הנמצאים בתחומי שיפוט שונים מזה של האתר. במקרים כאלו המידע האישי הנמסר על ידי הלקוח יכול לשמש נגדם תחת חוקי השיפוט האזוריים בהם נמצאים נותני השירות. ברגע שלקוח עוזב את האתר או מופנה לאתר אחר מחוץ לאתר dott.gallery, תנאי השימוש והפרטיות של האתר אינם חלים עליו עוד.

לאחר שמסר הלקוח את פרטיו, אישר את המסמכים המחייבים ונתן את הסכמתו לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, רשאית dott. להציג או לשלוח עדכונים באמצעות החשבון של הלקוח באתר, בדואר אלקטרוני, בפקס, במסרונים (SMS) וברשתות החברתיות השונות, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותי מוצרי האתר, מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, כמשמעותם בסעיף 30 א' לחוק התקשרות (בזק שידורים), התשמ"ב – 1982.
בכל עת, יוכל הלקוח לחזור בו מהסכמתו ולהודיע להנהלת האתר על סירובו לקבלת דברי פרסומת, בדרך כלל או מסוג מסוים, על ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הסירוב תפורט בתחתית כל דבר פרסומת אשר תישלח אל הלקוח.

 

זכויות יוצרים

dott. הינה הבעלים הבלעדיים של מלוא הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, ביצירות המוצעות למכירה באתר ו/או בכל תוכן, לוגו, עיצוב ומדגם המופיע באתר. מובהר במפורש כי אסורה כל שכפול העתקה (לרבות דיגיטלית) הפצה ומכירה של התמונות הנמכרות באתר.
כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של dott. בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המופיעות בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם האתר בלא קבלת הסכמת האתר מראש ובכתב. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם האתר נתן את הסכמתו לכך, בכתב ומראש. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. כל התוכן המילולי, אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של dott. ו/או מי מטעמה.
אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב לכל מטרה אחרת בין על ידך ובין על ידי צד שלישי או בשיתוף צד שלישי בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרונים או מכניים או אופטיים, אמצעי צילום והקלטה או בכל אמצעי ו/או דרך אחרת בלא קבלת הסכמה של
dott.  או מי מטעמה.

מובהר כי רישומי מערכת המחשב של האתר הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם ובכלל זה רכישה, השארת פרטים ליצירת קשר וכיו"ב.

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

 

חלקים מהאתר (כהגדרתו להלן) ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד.

כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות, משלוחים, רכישות, פעולות טכניות באתר וכד' יש לפנות אל info@dott.gallery .

dott. מאחלת לכל לקוחותיה חוויית שירות מעולה רכישה מהנה.